Usluge kompanije

CFLTeam creative solutions

Naš tim Vam može pružiti različitu paletu usluga, koje su najčešće povezane sa Informacionim tehnologijama. Sva naša softverska rešenja temelje se na savremenim tehnologijama, koja garantuju kvalitet finalnog proizvoda. Osim toga, naš tim poseduje samostalno razvijen PHP framework, naziva AdminInterface, pomoću kojeg kreiramo moderne i moćne Web aplikacije i sajtove svih veličina.

Jedini spektar usluga koje pružamo a koje nemaju direktne veze sa Informacionim tehnologijama predstavljaju usluge profesionalnog dizajna. Ova naša odlika je implementirana u sve naše radove, što obezbeđuje dopadljiv dizajn krajnjim korisnicima i lepše iskustvo u korišćenju softverskog proizvoda.

Razvoj informacionih sistema

Razvoj informacionih sistema

Vrhunski informacioni sistemi koji prate Vaše poslovne procese su neophodni u svakoj organizaciji. Naš tim u njihovoj izradi koristi različite tehnologije zasnovane na programskom jeziku Java.

Razvoj web aplikacija

Razvoj web aplikacija i sajtova

Web aplikacija i sajtovi imaju široku primenu, a naš tim Vam može napraviti aplikaciju različite složenosti i namene u programskom jeziku PHP ili Java, i u tu svrhu koristimo sopstveno kreirani framework sa potpunim CMS.

Content Management System (CMS) Vam omogućava da na svom sajtu možete lako menjati celokupan sadržaj.

SEO

Search Engine Optimization

U zavisnosti od trenutnog stepena razvoja Vašeg sajta, i njegovog pozicioniranja, ova usluga može obuhvatiti jednu ili sve navedene korake:

  • Pre-optimization
  • On-page optimization
  • On-site optimization
  • Off-page optimization
  • Izveštavanje
Projektovanje baza podataka

Projektovanje baza podataka

Naš tim ima višegodišnje iskustvo u radu na modelovanju baza podataka različitih složenosti, a sve naše usluge uglavnom i podrazumevaju postojanje adekvatne baze podataka.

U svom radu koristimo 3 bazna servera: Oracle, SQL i MySQL server.

Profesionalni dizajn

Profesionalni dizajn

Naš tim Vam se bavi izradom: logotipova, plakata i drugog reklamnog materijala, 3D modela...